Årsmöte Bygårn

Kassjö Bygdegårdsförening

Årsmöte 2018-03-22 - kl.19.00

Kassjö älgskötselområde

Årsmöte 2018-03-14 -kl. 19.00

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Välkomna!

 

 

 

 

Kassjö Bygdegårdsförening

MEDLEMSAVGIFT 200 kr
Kassjö Bygdegårdsförening 
Betalas till Bg 499-6708.

Glöm ej ange namn

Vill du anmäla dig som
ny Medlem i någon av Kassjös
föreningar. Klicka på MEDLEM i
sidospalten
________________
IT-avgift, medlemsavgift år 2018

Kassjö IT-förening - KBITS
Betalas till 5409-4396

Privat betalar
660+100 = 760kr

Företag betalar
1320+100 = 1420 kr 

Ange namn, fastighetsbeteckning