Årsmöte Bygårn

Kassjö Bygdegårdsförening

Årsmöte 2018-03-22 - kl.19.00

Kassjö älgskötselområde

Årsmöte 2018-03-14 -kl. 19.00

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Välkomna!

 

 

 

 

Glömt betala avgift för 2017 - markera
inbetalningen med år 2017.

________________
Dags att betala för år 2018

MEDLEMSAVGIFTER
Kassjö Bygdegårdsförening 
Betalas till Bg 499-6708.
Familj   =  200:-
/person = 100:-
Glöm ej ange namn

________________
IT-avgift och medlemsavgift år 2018

Kassjö IT-förening - KBITS
Betalas till 5409-4396

Privat betalar
660+100 = 760kr

Företag betalar
1320+100 = 1420 kr 

Ange namn, fastighetsbeteckning