KBITS - IT-förening

Intresserad av att gå med som medlem i Kassjö IT-förening

Ni som redan är medlem och inte betalt KBITS-faktura
till IT-föreningen 2018-01-01--2018-12-31 - GÖR DET NU!

Privatperson:
IT-avgift 660 kr/år + medlemsavg.100 kr.=760 kr
Företag:
IT-avgift
1320 kr/år + medlemsavg. 100 kr =1420 kr
Ange fastighetsbet: (ex Kassjö 2:33)

Utebliven betalning efter 1 påminnelse leder till
avstängning från Riksnet

Kassör: ethel@kbits.se

____________________________________

Intresserad av att gå med som medlem i Kassjö IT-förening

Hastighet 100/100 M-BITS/S.

FAKTURA utskickas från KBITS 1 ggr/år till medlemmar via e-post. Nätavgift: Nätavgiften kostar 250 kr/månad/fastighet inkl. moms. Faktura utskickas via Umeå Energi. Är ni inte medlem i föreningen och vill ta del av detta, eller är redan medlem och har frågor gällande bredband: Kontakta Ethel 070-3908736, Dan 070-390 63 15 eller Roland 073-381 99 98

Meddela din e-post adress i formuläret nedan för att få din Kbits-faktura via e-post.


(Lämna tom)

Kassjö Bygdegårdsförening

MEDLEMSAVGIFT 200 kr
Kassjö Bygdegårdsförening 
Betalas till Bg 499-6708.

Glöm ej ange namn

Vill du anmäla dig som
ny Medlem inågon av Kassjö´s
föreningar. Klicka på MEDLEM i
sidospalten
________________
IT-avgift, medlemsavgift år 2018

Kassjö IT-förening - KBITS
Betalas till 5409-4396

Privat betalar
660+100 = 760kr

Företag betalar
1320+100 = 1420 kr 

Ange namn, fastighetsbeteckning