Bygdegården

BYGÅRN är i två plan. Nedervåningen består av en rymlig hall, ett större matrum med bardisk, en större sporthall som lämpar sig för att spela innebandy, badminton, barn- och ungdomsverksamhet m m samt använda som festlokal.

På övervåningen finns kök, toalett, allrum med sovplatser.

Bygårn hyrs idag av många i byn och är en naturlig samlingsplats för gemensamma aktiviteter för stora som för små. Det finns även stort intresse från övriga kunder som vill hyra vår lokal och/eller den lägenhet som finns för uthyrning. Intäkterna från uthyrningen av Bygårn är viktigt för att vi har ska ha råd att underhålla och bevara fastigheten i ett bra skick.

Boka bygdegården >

 

 

 

 

 

Kassjö Bygdegårdsförening

MEDLEMSAVGIFT 200 kr
Kassjö Bygdegårdsförening 
Betalas till Bg 499-6708.

Glöm ej ange namn

Vill du anmäla dig som
ny Medlem inågon av Kassjö´s
föreningar. Klicka på MEDLEM i
sidospalten
________________
IT-avgift, medlemsavgift år 2018

Kassjö IT-förening - KBITS
Betalas till 5409-4396

Privat betalar
660+100 = 760kr

Företag betalar
1320+100 = 1420 kr 

Ange namn, fastighetsbeteckning