Föreningar

Kassjö Intresse- och Bygdegårdsförening  
Ordförande Jennie Jonsén
Sekreterare Elisabeth Skantz 
Ledamot Patrik Berglund 
Suppleant Thomas Nordfjell
Valberedning Dan Johnels
V.ordförande Tommy Ferdinandsson
Kassör Gill Hansen Nilsson
Ledamot Erik Mauree
Valberedning: Fredrik Öhberg
   
KBITS - Kassjö ek. IT-förening Områdesansvariga:
Västanbäck Dan Johnels, 070-390 63 15
"Mitt i byn" Tomas Edberg, 090-390 55
Mariagårdsvägen Susanne Hoffman, 070-342 49 53
Västansjö/Sunnantorp Kjell Olofsson, 070-586 81 81
Styrelse  
Ordförande Dan Johnels
Kassör, protokoll-webansvarig Ethel Eriksson
Sekreterare Kjell Olofsson
Ledamot (teknisk ansvarig) Roland Olofsson
Ersättare Thomas Fridh, Linda Hedberg
Revisorer Erik Bobrink + vakant
Valberedning Tomas Edberg + vakant
   
KIF- Kassjö Idrottsförening  
Ordförande Jonas Stark
Sekreterare Johan Nyström
Vice ordförande Ulf Dahlberg
Kassör Camilla Mauree
Ledamot Maria Dahlroth
Suppleant Mattias Häggström
   
KBITS - Kassjö ék. IT-förening.  
Kassjö Samfällighetsförening Tomas Edberg, Ethel Eriksson
Kassjö/Västanbäck vattenförening  
Västanbäcks vägförening  
Kassjö Sågförening Håkan Lärka, Kassjö

ARRANGEMANG

2019-03-29 - PUB-kväll
2019-04-30 - Valborgsfirande i samarbete med Kassjö IF
2019-06-06 - Arbetsdag i samarbete med Kassö IF