Föreningar

Kassjö Intresse- och Bygdegårdsförening  
Ordförande Jennie Jonsén
Sekreterare Elisabeth Skantz 
Ledamot Patrik Berglund 
Suppleant Thomas Nordfjell
Valberedning Dan Johnels
V.ordförande Tommy Ferdinandsson
Kassör Gill Hansen Nilsson
Ledamot Erik Mauree
Valberedning: Fredrik Öhberg
   
KBITS - Kassjö ek. IT-förening Områdesansvariga:
Västanbäck Dan Johnels, 070-390 63 15
"Mitt i byn" Tomas Edberg, 090-390 55
Mariagårdsvägen Susanne Hoffman, 070-342 49 53
Västansjö/Sunnantorp Kjell Olofsson, 070-586 81 81
Styrelse  
Ordförande Dan Johnels
Kassör, protokoll-webansvarig Ethel Eriksson
Sekreterare Kjell Olofsson
Ledamot (teknisk ansvarig) Roland Olofsson
Ersättare Thomas Fridh, Linda Hedberg
Revisorer Erik Bobrink + vakant
Valberedning Tomas Edberg + vakant
   
KIF- Kassjö Idrottsförening  
Ordförande Jonas Stark
Sekreterare Johan Nyström
Vice ordförande Ulf Dahlberg
Kassör Camilla Mauree
Ledamot Maria Dahlroth
Suppleant Mattias Häggström
   
KBITS - Kassjö ék. IT-förening.  
Kassjö Samfällighetsförening Tomas Edberg, Ethel Eriksson
Kassjö/Västanbäck vattenförening  
Västanbäcks vägförening  
Kassjö Sågförening Håkan Lärka, Kassjö

Kassjö Bygdegårdsförening

MEDLEMSAVGIFT 200 kr
Kassjö Bygdegårdsförening 
Betalas till Bg 499-6708.

Glöm ej ange namn

Vill du anmäla dig som
ny Medlem inågon av Kassjö´s
föreningar. Klicka på MEDLEM i
sidospalten
________________
IT-avgift, medlemsavgift år 2018

Kassjö IT-förening - KBITS
Betalas till 5409-4396

Privat betalar
660+100 = 760kr

Företag betalar
1320+100 = 1420 kr 

Ange namn, fastighetsbeteckning