Föreningar

 

KBIB - Kassjö Bygdegårdsförening - styrelse_2017.docx
KIF- Kassjö Idrottsförening kassjo-if-styrelse-2017.pdf
KBITS - Kassjö ék. IT-förening. kbits_styrelse.docx
Kassjö Samfällighetsförening-Tomas Edberg, Ethel Eriksson
Kassjö/Västanbäcks vattenförening
Västanbäcks vägförening
Kassjö Sågförening - Kontakt Håkan Lärka, Kassjö

Kassjö Bygdegårdsförening

Dags att betala för år 2018

MEDLEMSAVGIFT 200 kr
Kassjö Bygdegårdsförening 
Betalas till Bg 499-6708.

Glöm ej ange namn

________________
IT-avgift, medlemsavgift år 2018

Kassjö IT-förening - KBITS
Betalas till 5409-4396

Privat betalar
660+100 = 760kr

Företag betalar
1320+100 = 1420 kr 

Ange namn, fastighetsbeteckning