Medlem

MEDLEMSAVGIFT till Kassjö Intresse- och Bygdegårdsförening. - Föreningen verkar bl a för byns utveckling, olika arrangemang, aktiviteter m m. MEDLEMSAVGIFT/år - 100 kr/person. 200 kr/familj. Faktura utskickas. Betalas till Bg 499-6708.

MEDLEM I KBITS (IT-förening). Här nedan kan du ansöka om medlemsskap i KBITS - Kassjöbygdens ek. IT-förening.

Kontakt e-post:


(Lämna tom)

Välkommen

Välkommen till www.kbits.n.nu.