Medlem

Här kan du anmäla dig som medlem.

Vår bygdegårdsförening samt övriga föreningar drivs av ideella krafter och är mycket beroende av dig som medlem. Ditt ekonomiska tillskott i form av medlemsavgift är avgörande för att driva föreningarna och behålla bl a bygdegården som mötesplats och allaktivitets-lokal. Föreningarna är öppna för alla boende och markägare i Kassjö, Västanbäck, Västansjö, Sunnantorp och Rismyrliden. Även andra med särskilt intresse för byarna kan hos styrelsen ansöka om medlemskap i föreningarna.

Medlemskapet gäller dels som besökare på våra arrangemang, aktiviteter och även som hyresgäst av vår samlings – och möteslokaler, eller som anordnare av egna ”event” eller aktiviteter. En av föreningens uppgifter är att ta vara på det intresse, stöd och engagemang som medlemmarna har för och i föreningens verksamhet. 

Inbetalning av medlemsavgift
Kassjö Bygdegårdsförening: Bg 499-6708. Årsavgiften är 200 kr för familj och 100 kr för enskild familjemedlem. Ange samtliga namn, födelseår och e-post adress.

Kassjö IT-förening - KBITS Betalas till Bg 5409-4396. Privat betalar 660 kr IT-avgift + 100 kr/medlemsavgift. Totalt 760 kr/år

Företag betalar 1320+100 = 1420 kr/år. Ange namn, fastighetsbeteckning

Tack för att ni stödjer föreningarna.
 Kontakt e-post:


(Lämna tom)

Kassjö Bygdegårdsförening

MEDLEMSAVGIFT 200 kr
Kassjö Bygdegårdsförening 
Betalas till Bg 499-6708.

Glöm ej ange namn

Vill du anmäla dig som
ny Medlem inågon av Kassjö´s
föreningar. Klicka på MEDLEM i
sidospalten
________________
IT-avgift, medlemsavgift år 2018

Kassjö IT-förening - KBITS
Betalas till 5409-4396

Privat betalar
660+100 = 760kr

Företag betalar
1320+100 = 1420 kr 

Ange namn, fastighetsbeteckning