Medlem

MEDLEMSAVGIFT till Kassjö Intresse- och Bygdegårdsförening. - Föreningen verkar bl a för byns utveckling, olika arrangemang, aktiviteter m m. MEDLEMSAVGIFT/år - 100 kr/person. 200 kr/familj. Faktura utskickas. Betalas till Bg 499-6708.

____________________

 

MEDLEM I KBITS (IT-förening). Här nedan kan du ansöka om medlemsskap i KBITS - Kassjöbygdens ek. IT-förening.

Kontakt e-post:


(Lämna tom)

Kassjö Bygdegårdsförening

Dags att betala för år 2018

MEDLEMSAVGIFT 200 kr
Kassjö Bygdegårdsförening 
Betalas till Bg 499-6708.

Glöm ej ange namn

________________
IT-avgift, medlemsavgift år 2018

Kassjö IT-förening - KBITS
Betalas till 5409-4396

Privat betalar
660+100 = 760kr

Företag betalar
1320+100 = 1420 kr 

Ange namn, fastighetsbeteckning